Delstudie: Arosenius i Älvängen

En anspråkslös träspång har lagts över diket. I snåren står en enkel, handmålad skylt som berättar om platsens betydelse. Väl inne bland de vildvuxna träden faller allt som minner om världen utanför bort: ljuset, ljuden, värmen. Här inne, där huset en gång stod, och där Arosenius levde och dog, härskar nu endast skuggorna. Det är instängt, rått, fuktigt. Det är som vore vildmarken fången här, fängslad av vallgrav och murar. Mot andra långsidan, som vetter ner mot älven, och sedan sextiotalet riksvägen, står resterna av en jordkällare. Taket har fallit in, men murar står fortfarande och vakar över ett förrädiskt slagfält av rostiga jordbruksmaskiner, cykeldelar och fällstolar. Lager har lagts på lager sedan 1909; under buskar och mossa och sly skymtar stenar, tegelpannor, glas, porslinsskärvor.

Huset var Arosenius arbetsplats och galleri, hans permanentutställning och hem. Här arbetade han, på övervåningen, med utsikt över bergen och älven och fälten. Han hade låtit installera stora ateljéfönster med generösa utsikter. Väggar och dörrar och snart sagt alla ytor i huset blev, så småningom, och i enlighet med tidens konstnärsideal, bemålade med figurer och landskap och starka oljefärger. Möblerna var enkla men vackra. Inne i huset, alldeles innanför farstutrappen, fanns hallen där Arosenius hängde sina inramade bilder. De går att ana på de fotografier som togs i det sorgslagna huset dagarna efter nyårsdagen 1909: en sista utställning vid Arosenius likvaka.

Vi mäter och dokumenterar för att fånga platsens yttre, för att bestämma gränser och siktlinjer. Rekonstruktionen syftar till att beskriva ett förflutet vars skuggor når framtiden. Projektet hämtar sin kraft ur platsen. Där konstnärskapet fullbordades och avslutades vill vi försöka se det som Arosenius såg, det han valde att omskapa. Hur förvandlar konstnären landskapet? Vilket ljus och vilka skuggor, vilka perspektiv, ljud och lukter bestämmer verkets gestaltning i den översättning han väljer att utföra?

Forskare: Dick Claésson och Jonathan Westin.

Länk till appen Dockhemmet på iOS App Store

 

Bilder från appen

 

Bilder från rekonstruktionsarbetet

 

Dokumentationsbilder