Publikationer och framträdanden

 

För projektets publikationer och slutrapport, besök aroseniusarkivet.dh.gu.se/forskning

 

Presentationer och omnämnanden under projekttiden

2019

Februari 2 – Alingsås konstförening
Jonathan Westin presenterar projektet för Alingsås konstförening.

Februari 6 – “Arosenius abroad – Ivar Arosenius konst på internationella arenor”
Alexandra Herlitz presenterar en studie inom projektet på Institutionen för kulturvetenskapers forskardag, GU.

 

2018

Februari 14 –Future of the past
Jonathan Westin presenterar projektet på konferensen Future of the Past i Aten, Svenska Institutet.

April 20 – RAÄ färgforum
Jonathan Westin presenterar projektet på Riksantikvarieämbetets färgforum i Malmö.

April 26 – DigiKult
Jonathan Westin presenterar projektet på DigiKult i Göteborg.

Maj 7 & 8 – Hjälmareds folkhögskola
Jonathan Westin presenterar projektet på Christinae kyrka i Alingsås.

Maj 14 – Museums and the internet (MAI-Tagung)
Alexandra Herlitz och Jonathan Westin presenterar arbetet med konstmuseum-appen i Potsdam.

Oktober 16 – Senioruniversitetet i Alingsås
Jonathan Westin presenterar projektet på Alingsås kulturhus.

Oktober 26 – NORDIK XII – “Staging Arosenius abroad – the use of digital scenographies for studies in critical historiography”
Alexandra Herlitz och Jonathan Westin presenteraren studie på den nordiska konstvetarkonferensen i Köpenhamn.

December 4 – Näckrostimmen
Jonathan Westin och Dick Claesson presenterar projektet på UB.

December 11 – Svenska Rominstitutets Vänförening
Alexandra Herlitz och Jonathan Westin presenterar en studie inom projektet på svenska rominstitutets vänförenings julavslutning.

 

2017

April 27 – Det gränslösa museet
Dick Claésson och Jonathan Westin presenterar projektet i Södertälje på konferensen Det gränslösa museet.

Maj 14 – Litterär vårsalong
Jonathan Westin och Dick Claésson presenterar projektet och VR-modellen under eventet Litterär vårsalong på Göteborgs stadsbibliotek.

September 12 – HumLab Umeå
Jonathan Westin presenterar arbetet med rekonstruktionen av Älvängen-materialet på det öppna seminariet “Virtual Dioramas as Spaces of Inquiry”.

September 30 – Forskartorget
Dick Claésson och Mats Malm presenterar projektet på bokmässan.

November 12 – Lödöse museum
Dick Claésson och Jonathan Westin presenterar projektet för konstföreningen i Ale.

2016

Mars 8 – Det närsynta landskapet. Öppen föreläsning på UB
Dick Claésson och Jonathan Westin presenterar arbetet med att spåra Arosenius i det lokala i Älvängen.

Mars 16 – Digital Humanities Nordic konferens i Oslo
Jonathan Westin presenterar projektet.

April – Världens Gång i Älvängen
Jonathan Westin och Dick Claésson presenterar projektet för GP.
http://blogg.gp.se/wedel/2016/04/20/valkommen-hem-till-ivar-och-lillan/

Juli 13 – Digital Humaniora konferens i Krakow
Jonathan Westin presenterar projektet medelst en poster

September 21 – Det närsynta landskapet II. Öppen föreläsning i Älvängen.
Dick Claésson och Jonathan Westin presenterar arbetet med att spåra Arosenius i det lokala i Älvängen.

Oktober 17 – Ivar Arosenius.
Jonathan Westin presenterar projektet på GSU senioruniversitet.

 

2015

September 4 – Archive, Art and Activism-konferens på UCL (London).
Mats Malm, Cecilia Lindhé och Jonathan Westin presenterade projektet.

Oktober 15 – Critical Heritage Studies avslutningskonferens på världskulturmuseet
Cecilia Lindhé och Jonathan Westin presenterade projektet.

November 4 – UB
Jonathan Westin presenterar arbetet med den digitala rekonstruktionen av Arosenius hem på ett seminarium arrangerat av UB och Digit.