Att frammana konstnären ur arkiven

Aroseniusprojektet är ett treårigt forskningsprojekt (2016–2018) som omfattar Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet, Göteborgs universitetsbibliotek, Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Litteraturbanken och forskare vid Göteborgs universitet.

Ivar Arosenius (1878-1909) alltför tidiga död skapade en särpräglad aura som utvecklats i en lång rad utställningar, kataloger och böcker. Varje utställning och studie har varierat bilden av konstnärens liv och verk, till övervägande delen utifrån hans kända konstverk som till större delen återfinns i Göteborgs konstmuseums och Nationalmuseums samlingar. Utställningarna och studierna har baserats på olika urval av det kända materialet: de olika bilderna av konstnären har frammanats eller konstruerats på grundval av olika ambitioner, ideologiska och estetiska trender och praktiska hänsyn.

Projektet avser att utveckla en modell för att samla material från olika arkiv och minnesinstitutioner till en lättillgänglig helhet, samt nya metoder och gränssnitt att tillgängliggöra materialet för forskare och allmänhet.

 

Aroseniusarkivet

Projektbeskrivning

Deltagare och samarbetspartners

Projektet på Facebook